1. Destinatarul prioritar de prezentare de către părți a feedback-ului, nemulțumirilor, dovezilor și așa mai departe, nu este administrația Lardi-Trans, ci comunitatea de transport. Publicarea feedback-urilor trece postmoderare, adică verificarea feedback-urilor de către moderator, inclusiv, conform cererii destinatarului feedback-ului, se efectueză după publicarea feedback-ului în acces public. Noi ne bazăm, apriori, pe conștiința și corectitudinea Dvs.

 

2. Feedback-ul trebuie să fie în raport direct cu relația dintre autorul acestuia și utilizatorul pentru care a fost publicat feedback-ul. Feedback-ul nu poate fi bazat pe informație îndoielnică sau pe informație care a devenit cunoscută autorului din surse necunoscute sau surse care nu pot fi verificate.

 

3. Feedback-urile nu sunt apreciate de către moderatorul Lardi-Trans în categoriile de ”veridicitate” (moderatorul nu este plenipotențiar și nu are posibilitatea de a studia detaliat relațiile dintre părți, în afară de acele cazuri, pe care la asigură web site-ul și forumul Lardi-Trans). În același timp, Lardi-Trans consideră binevenită expunerea declarațiilor publice atât din partea autorului, cât și din partea destinatarului feedback-ului cu indicarea corespunderii sau necorespunderii unor circumstanțe situației reale, cu aportul dovezilor și argumentelor.

 

4. Responsabilitatea pentru conținutul feedback-ului îi revine utilizatorului care l-a publicat și care, în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei, este autorul mesajului informațional (feedback-ului) corespunzător.

 

5. Persoana care răspândește informația poartă povara confirmării credibilității și veridicității acesteia în cazul contestației feedback-ului în judecată, conform legislației ucrainene. De semenea, părerile de apreciere nu pot fi protestate sau demonstrate deoarece reprezintă părerea personală a autorului feedback-ului; ”corespunzătoare” sau ”necorespunzătoare” situației reale pot fi doar circumstanțele de facto. În afară de aceasta, Lardi-Trans nu este un organ judecătoresc și nu este plenipotențiar să examineze în esență conflictul dintre utilizatori.

 

6. Pornind de la imposibilitatea principială de a verifica credibilitatea și corectitudinea informației din feedback, moderatorul apreciază feedback-ul după criterii de conștiinciozitate, de corespundere cerințelor legislației actuale a Ucrainei și a existenței sau absenței de încălcări ale legislației actuale a Ucrainei, Condițiilor de utilizare Lardi-Trans și Regulilor de publicare a feedback-ului Lardi-Trans.

 

7. Feedback-ul este supus ștergerii în cazul în care:

7.1 moderatorul are motive sufieciente de a presupune că autorul feedback-ului l-a publicat cu intenții neconștiincioase;

7.2 feedback-ul conține insulte și amenințări, limbaj obscen și/ sau lexic obscen voalat (în special, dar nu exclusiv, cuvinte (fraze) de limbaj obscen, literele aparte ale cărora sunt înlocuite cu alte simboluri), propaganda dușmăniei pe motiv de rasă, naționalitate și religie, precum și oricare alte afirmații care încalcă legislația actuală a Ucrainei;

7.3 intrarea în vigoare a deciziei judecătoriei Ucrainei despre neveridicitatea informației în feedback-ul publicat pe site-ul Lardi-Trans și/ sau despre confirmarea acesteia.

 

8. Feedback-urile pentru utilizator sunt șterse în volum deplin în cazul schimbării în profilul utilizatorului a codului de identificare a persoanei fizice – întreprinzător sau a codului din Clasificatorul întreprinderilor și organizațiilor din toată Rusia a persoanei juridice care confirmă schimbarea subiectului de afaceri.

 

9. Onestitatea autorului feedback-ului este presupusă din start. Moderatorul poate examina chestiunea de conștiinciozitate:

 1. pentru feedback-urile negative – la inițiativa destinatarului feedback-ului, cu excepția prezenței în feedback a insultărilor. Afirmațiile insultătoare în feedback (inclusiv în următoarele comentarii de la autor) reprezintă un temei necondiționat de ștergere a feedback-ului, în pofida esenței chestiunii;
 2. 2. pentru feedback-urile pozitive – la inițiativa proprie și/ sau a oricărui Utilizator.

 

10. Examinând chestiunea de neconștiinciozitate a feedback-ului la prezentarea disputei sau de îndoială în raport cu veridicitatea informației expuse, moderatorul are dreptul de a cere de la autor copiile actelor care confirmă relațiile corespunzătoare între autorul și destinatarul feedback-ului, pentru introducerea următoare a comentariilor despre conștiinciozitate în baza documentelor primite, în cazul în care autorul nu a atașat actele din start. Prezentarea actelor de către autorul feedback-ului nu este obligatorie, în cazul în care relațiile dintre părțile feedback-ului sunt confirmate prin datele legate de formarea cererii corespunzătoare pe Site și acceptarea acesteia de partea a doua.

 

11. La examinarea neconștiinciozității la publicarea feedback-ului, moderatorul poate să ia în calcul, în special, dar nu exclusiv, următorii factori:

 1. invaliditatea evidentă și obiectiv stabilită a informației (faptelor) în feedback;
 2. insuficiența dovezilor de existență a relațiilor între autorul și destinatarul feedback-ului;
 3. neprezentarea de către autorul feedback-ului, la cerința corespunzătoare, a actelor care indică orice tip de relații între autorul și destinatarul feedback-ului;
 4. declararea destinatarului feedback-ului despre invaliditatea semnăturilor/ sigiliului pe actele prezentate de autorul feedback-ului, în cazul existenței pentru moderatorul Lardi-Trans a destule motive să facă presupuneri despre echitatea acestor declarații;
 5. publicarea de către autor a mai mult de un feedback în raport cu o singură transportare;
 6. prezența insultărilor în feedback;
 7. istoria relațiilor reciproce ale părților între ele însele și cu alți utilizatori Lardi-Trans.

 

12. Abuzul de dreptul de a publica feedback-uri poate duce la privarea de acest drept. Motivele de bază pentru deconectarea posibilității de a publica feedback-uri sunt prezentările sistematice a neconștiinciozității la publicarea acestora, în special, dar nu exclusiv, publicarea în masă și/ sau adresarea altor Utilizatori cu propunerea de a publica feedback-uri invalide. Termenul de privare de dreptul de a publica feedback-uri se determină în fiecare situație în dependență de circumstanțe la discreția Lardi-Trans .

 

13. Lardi-Trans nu este instanță judecătorească și nu este instanță de expertiză. În situațiile de dispută, părerea moderatorului în examinarea (ne)conștiinciozității este admisă ca o părere personală care nu poate fi supusă recursului, nu cu scopul de a soluționa disputa sau de utilizare drept dovadă, ci cu scopul de a soluționa chestiunea despre afișarea feedback-ului pe Lardi-Trans.

 

14. După luarea deciziei de către moderator, administrația Lardi-Trans poate revizui selectiv deciziile și să se implice în discutarea următoare a relevanței feedback-ului, exclusiv la propria discreție, cu excepția cazurilor de apariție a noilor circumstanțe (decizie judecătorească și altele). Părțile feedback-ului nu sunt limitate în dreptul de a prezenta comunității următoarele declarații.

 

15. La publicarea unui feedback negativ, Lardi-Trans, în conformitate cu legislația ucraineană, în toate cazurile oferă destinatarului feedback-ului posibilitatea de a răspunde public, fapt pentru care este nevoie de utilizat funcționalul comentariilor, pentru posibila dezmințire a informației negative prin aportul faptelor concrete în privința esenței chestiunii. Comentariile se moderează, insultările și ”flame-ul” neconstructiv pot fi șterse.

 

16. Autorul feedback-ului are dreptul principial de a retrage feedback-ul.

 

17. Lardi-Trans consideră mereu binevenită soluționarea prietenoasă a disputelor, de asemenea, întotdeauna îndeplinește decizia judecătorească prin jurisdicția corespunzătoare.

 

18. Regulile de publicare și examinare a plângerilor contra utilizatorilor.

 1. Pe site-ul Lardi-Trans utilizatorii înregistrați au posibilitatea de a depune plângere contra oricărui utilizator Lardi-Trans.
 2. Motiv întemeiat pentru depunerea plângerii poate fi: înregistrarea fictivă, necorespunderea statutului ”Proprietar de încărcătură”, informația de înregistrare invalidă, înregistrarea repetată, încălcarea regulilor de publicare a informației pe site.
 3. Depunerea plângerii contra utilizatorului duce la verificarea veridicității datelor utilizatorului, indicate de acesta pe site-ul Lardi-Trans și, la discreția administrației site-ului, verificarea existenței actelor de înregistrare.
 4. Plângerile contra utilizatorului din cauza lipsei achitării pentru transportare, escrocheriilor, comportamentului neadecvat și din alte cauze nu sunt supuse examinării în esență, deoarece adresarea utilizatorilor cu asemenea declarații se efectuează prin publicarea feedback-ului negativ pentru utilizator pe site-ul Lardi-Trans.
 5. Decizia administratorului în privința plângerii este definitivă și nu poate fi reexaminată. Administratorul site-ului poate respinge orice plângere care nu are motive întemeiate.
 6. Publicarea a mai mult de 10 plângeri pe zi poate fi apreciată de administrația site-ului Lardi-Trans drept încălcare a regulilor Condițiilor de utilizare și poate duce la blocarea posibilității de a publica plângeri pentru o anumită perioadă sau pe un termen nelimitat.
 7. Nu este admisă publicarea plângerilor cu intenții neconștiincioase sau cu scopul de a dăuna utilizatorului site-ului Lardi-Trans. În cazul stabilirii faptului de publicare a plângerilor cu intenții neconștiincioase sau cu scopul de a dăuna utilizatorului site-ului Lardi-Trans, dreptul de a publica plângeri, de asemenea, poate fi blocat pentru o anumită perioadă sau pe un termen nelimitat.

 

Data ultimei reânnoiri: 2020-10-29